สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

lottery - 2024-02-16 17:37

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

#kubet #kucasino #kuคาสิโน #เว็บku #kuหวย

รางวัลที่ 1

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ
6,000,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
2,000

941395 56 330 375 587 43


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลละ
100,000

รางวัลละ
200,000

941394 941396 113367
211823
373681
496441
796338


รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 4

รางวัลละ
80,000

รางวัลละ
40,000

042623
134889
278597
381382
443451
460139
487983
552114
843088
038359
039220
044458
075236
084081
119756
125127
181834
188306
226954
290149
301175
301276
310055
363420
366476
374357
385067
389775
426909
438338
456575
500392
500829
539332
549309
555748
563369
612090
633434
637827
644916
656500
660302
727557
752257
756050
763978
777366
802581
808757
815554
832234
836608
889033
889886
911101
914215
947702
981752


รางวัลที่ 5

รางวัลละ
20,000

002860
005617
008370
014671
019328
033577
035736
041950
095789
095947
113391
121121
133453
143793
146868
152190
162860
164740
175113
179639
181917
188188
189393
193192
216166
219226
233423
241143
243949
245048
248303
254855
255988
277050
278567
300048
302352
306001
332488
332689
361557
374810
387206
405171
406936
412996
416655
425681
446339
456150
461672
471303
479387
503711
510381
517656
520537
533774
543667
571133
574692
584252
584863
593124
594938
604482
611073
612374
625515
647570
655079
657274
663612
700313
703034
711151
736154
748606
753804
758573
770386
770452
795971
818287
850980
866426
879546
884007
904426
913543
922417
925375
937938
960902
961609
965175
983366
986008
995054
996047

วันนี้เรามาวิเคราะห์เลขเด็ด จากเลขที่ตอนนี้เราได้รับมาทั้งหมด 5 เซ็ต โดยแต่ละเซ็ตประกอบด้วยจำนวนเลขทั้งหมดเกือบ 200 จำนวน สำหรับประเด็นนี้เราจะวิเคราะห์เพียง 1 เซ็ต เพื่อให้บทความโดยรวมไม่ยาวเกินไป โดยชุดที่เลือกนั้นคือ {"set4": [38359, 39220, 44458, 75236, 84081, 119756, 125127, 181834, 188306, 226954, 290149, 301175, 301276, 310055, 363420, 366476, 374357, 385067, 389775, 426909, 438338, 456575, 500392, 500829, 539332, 549309, 555748, 563369, 612090, 633434, 637827, 644916, 656500, 660302, 727557, 752257, 756050, 763978, 777366, 802581, 808757, 815554, 832234, 836608, 889033, 889886, 911101, 914215, 947702, 981752]} เราจะมาแยกเลขออกเป็นหลักๆดังนี้ หลักหน่วย: นำเลขออกมาเรียงจากน้อยไปมาก ทำให้ได้เลขออกมาเป็น (330, 375, 587, 43, 941395, 56) หลักสิบ: นำเลขออกมาเรียงจากน้อยไปมาก ทำให้ได้เลขออกมาเป็น (941394, 941396, 113367, 211823, 373681, 496441, 796338) หลักร้อย: นำเลขออกมาเรียงจากน้อยไปมาก ทำให้ได้เลขออกมาเป็น (42623, 134889, 278597, 381382, 443451, 460139, 487983, 552114, 843088, 936126) หลักพัน: นำเลขออกมาเรียงจากน้อยไปมาก ทำให้ได้เลขออกมาเป็น (38359, 39220, 44458, 75236, 84081, 119756, 125127, 181834, 188306, 226954, 290149, 301175, 301276, 310055, 363420, 366476, 374357, 385067, 389775, 426909, 438338, 456575, 500392, 500829, 539332, 549309, 555748, 563369, 612090, 633434, 637827, 644916, 656500, 660302, 727557, 752257, 756050, 763978, 777366, 802581, 808757, 815554, 832234, 836608, 889033, 889886, 911101, 914215, 947702, 981752) หลักหมื่น: นำเลขออกมาเรียงจากน้อยไปมาก ทำให้ได้เลขออกมาเป็น (2860, 5617, 8370, 14671, 19328, 33577, 35736, 41950, 95789, 95947, 113391, 121121, 133453, 143793, 146868, 152190, 162860, 164740, 175113, 179639, 181917, 188188, 189393, 193192, 216166, 219226, 233423, 241143, 243949, 245048, 248303, 254855, 255988, 277050, 278567, 300048, 302352, 306001, 332488, 332689, 361557, 374810, 387206, 405171, 406936, 412996, 416655, 425681, 446339, 456150, 461672, 471303, 479387, 503711, 510381, 517656, 520537, 533774, 543667, 571133, 574692, 584252, 584863, 593124, 594938, 604482, 611073, 612374, 625515, 647570, 655079, 657274, 663612, 700313, 703034, 711151, 736154, 748606, 753804, 758573, 770386, 770452, 795971, 818287, 850980, 866426, 879546, 884007, 904426, 913543, 922417, 925375, 937938, 960902, 961609, 965175, 983366, 986008, 995054, 996047) จากการแยกเลขออกมาแล้ว เราสามารถเห็นรูปแบบของเลขได้ชัดเจน ตัวเลขแต่ละชุดประกอบไปด้วยเลขที่มีหลักเดียวตามกัน ทำให้เลขที่หมายถึงออกมาเป็นเลขสุ่มพิเศษจึงมีความน่าสนใจมากขึ้น หากเราสังเกตด้วยการวิเคราะห์หลักที่บ่งบอกผลกระทบที่เป็นไปได้จริง จะพบว่าหลักสิบและหลักร้อยมีการกระจัดกระจายเลขที่มีความสมดุลต่อกลุ่มเลขส่วนใหญ่ ในขณะที่หลักพันและหลักหมื่นมีขนาดเลขในช่วงข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายการสร้างเลขในรอบนั้นๆ ดังนั้น เราเสนอให้เลือกซื้อหรือลองเล่นเลขในชุดสองตัวดังต่อไปนี้: 1. หลักหน่วยเลข (330, 375, 587, 43, 941395, 56) เหตุผล: ชุดนี้มีเลขสไตล์ที่สนุกสุดและน่าติดใจ ด้วยความสมดุลของตัวเลขที่แยกย้ายกันไปมา ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจตลอดจนเป็นที่ต้องการของผู้เล่นแห่งวันนี้ 2. หลักหมื่นเลข (2860, 5617, 8370, 14671, 19328, 33577, 35736, 41950, 95789, 95947, 113391, 121121, 133453, 143793, 146868, 152190, 162860, 164740, 175113, 179639, 181917, 188188, 189393, 193192, 216166, 219226, 233423, 241143, 243949, 245048, 248303, 254855, 255988, 277050, 278567, 300048, 302352, 306001, 332488, 332689, 361557, 374810, 387206, 405171, 406936, 412996, 416655, 425681, 446339, 456150, 461672, 471303, 479387, 503711, 510381, 517656, 520537, 533774, 543667, 571133, 574692, 584252, 584863, 593124, 594938, 604482, 611073, 612374, 625515, 647570, 655079, 657274, 663612, 700313, 703034, 711151, 736154, 748606, 753804, 758573, 770386, 770452, 795971, 818287, 850980, 866426, 879546, 884007, 904426, 913543, 922417, 925375, 937938, 960902, 961609, 965175, 983366, 986008, 995054, 996047) เหตุผล: ชุดนี้มีลักษณะเลขที่มีความสมดุลเหมาะสำหรับการสร้างความเห็นความเชื่อมั่นให้ผู้เล่น นอกจากนี้ เรายังพบว่าในชุดนี้มีเลขที่มียอดล็อตเตอรี่ที่มากกว่าเลขใดๆอีกมากที่สุดในชุดอื่น จึงเป็นที่น่าสนใจมาก จากการวิเคราะห์นี้เราสามารถสรุปได้ว่า ความน่าจะเป็นของเลขเด็ดในชุดที่ได้มาถือว่ามีความสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเห็นถึงลักษณะการกระจัดกระจายของเลขที่เป็นไปได้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านลองเลือกซื้อหรือเล่นเลขในชุดดังกล่าว และขอให้โชคดีกับการเล่นหวยครั้งนี้!